Thân chào quý bạn

Nhiều nền văn hóa,  Một công đoàn

Sức mạnh của Công Đoàn Ngành xây dựng CFMEU là nhờ Đoàn Viên.

Với hơn 100 000 đoàn viên trên toàn nước Úc, chúng ta là một trong những công đoàn mạnh nhất. Chúng ta hãnh diện là đoàn viên của chúng ta đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Có thể chúng ta đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng có một điều chắc chắn là: chúng ta đoàn kết trong việc theo đuổi việc thực hiện mức lương bỗng, tiêu chuẩn an toàn và những điều kiện làm việc tốt nhất.

Công đoàn CFMEU có thể được gì cho những hội viên không nói tiếng Anh?

CFMEU khuyến khích công nhân ngành xây dựng gia nhập công đoàn dù là quý bạn nói ngôn ngữ nào và đến từ quốc gia nào. Trở thành một đoàn viên của công đoàn CFMEU, quý bạn được hưởng tất cả những tiện ích của một công đoàn mạnh, như là:

  • Được bảo vệ khỏi bị bốc lột và kỳ thị
  • Được công đoàn đại diện trong các cuộc thương lượng và tham vấn với chủ nhân
  • Được cố vấn ý kiến và giúp đỡ của các nhân viên công đoàn và các nhân viên an toàn
  • Tham dự vào các chiến dịch của công đoàn

Một vài chi nhánh của chúng tôi có thể có nhân viên hay đại diện nói cùng ngôn ngữ với quý bạn. Gọi chi nhánh địa phương và hỏi. Nếu không có, đích thân đến văn phòng chi nhánh với một người nào nói được tiếng Anh. Chúng tôi có thể giúp quý bạn giải quyết những khó khăn liên hệ đến việc làm mà quý bạn gặp phải.

Bấm ở đây để biết thêm chi tiết về việc trở thành một hội viên của công đoàn.

Một vài tổ chức giúp đỡ di dân bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bấm chỗ nối kết dưới đây để biết thêm chi tiết trên mạng.

 

CFMEU booklet on Sham Contracting

 

Slam the Sham BookletSlam the Sham Booklet